t 20
ksoyia l=i,dkfha m<uq ;r.fhka úYsIaG chla ,nd.ekSug Y%S ,xld lKavdhu Bfha iu;ajqKd'
Mar 07, 2018 09:26 am
view 44 times
0 Comments

ksoyia l=i,dkfha m<uq ;r.fhka úYsIaG chla ,nd.ekSug Y%S ,xld lKavdhu Bfha iu;ajqKd'

;r.fha ldisfha jdish Èkd.;a ÈkQ Y%S ,xld lKavdhu m<uq bksu l%Svd lsÍu i|yd bkaÈhdjg wdrdOkd l<d'
ta wkqj mkaÿjdr úiai wjidkfha bkaÈhdj lvqÆ myla oeù ,l=Kq 174 la /ia l<d'
Ysl¾ Ojdka ,l=Kq 90 la /ia lf<a mkaÿ 49 lska'
ukSIa mdKafâ ,l=Kq 37 hs' mkaÿ heùfï§ ÿIauka; pór lvqÆ 2 la ojd.;a;d'
ms<s;=re bksu l%Svd lsÍu ioyd msáhg meñKs Y%S ,xld lKavdhu mkaÿjdr 18 hs mkaÿ ;=kl§ lvqÆ myla oeù ch.%dyS b,lalh miql<d'
l=i,a fukaäia ,l=Kq 66 hs'
Bg y;f¾ my 6 la iy yfha myr 4 la we;=,;a jqKd'
OkqIal .=K;s,l mkaÿ 12 lska ,l=Kq 19 la ,nd.;a;d'
ÈfkaIa pkaÈud,a ,l=Kq 14 la iy ;sir fmf¾rd ,l=Kq 22 la /ia l<d'


India’s Shikhar Dhawan plays a shot during their Twenty20 cricket match against Sri Lanka in Nidahas Triangular series in Colombo, Sri Lanka, Tuesday, March 6, 2018. (AP Photo/Eranga Jayawardena)

India’s Shikhar Dhawan plays a shot during their Twenty20 cricket match against Sri Lanka in the Nidahas Triangular series in Colombo, Sri Lanka, Tuesday, March 6, 2018. (AP Photo/Eranga Jayawardena)

Sri Lanka’s Jeevan Mendis, left, celebrates taking the wicket of India’s Manish Pandey with Dinesh Chandimal during their Twenty20 cricket match against Sri Lanka in Nidahas Triangular series in Colombo, Sri Lanka, Tuesday, March 6, 2018. (AP Photo/Eranga Jayawardena)

Sri Lanka’s Kusal Perera celebrates scoring a half century against India during their Twenty20 cricket match in Nidahas Triangular series in Colombo, Sri Lanka, Tuesday, March 6, 2018. (AP Photo/Eranga Jayawardena)

India’s team members celebrate the dismissal of Sri Lanka’s Dinesh Chandimal during their Twenty20 cricket match in Nidahas Triangular series in Colombo, Sri Lanka, Tuesday, March 6, 2018. (AP Photo/Eranga Jayawardena)

Sri Lanka’s Kusal Perera plays a shot during their Twenty20 cricket match against India in Nidahas Triangular series in Colombo, Sri Lanka, Tuesday, March 6, 2018. (AP Photo/Eranga Jayawardena)

India’s Jaydev Unadkat, second left, is congratulated by his teammates for the dismissal of Sri Lanka’s Danushka Gunathilaka during their Twenty20 cricket match in Nidahas Triangular series in Colombo, Sri Lanka, Tuesday, March 6, 2018. (AP Photo/Eranga Jayawardena)


  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *